Over

De Wijkkrant Wittevrouwen verschijnt sinds 1971 minstens vijf keer per jaar in gedrukte vorm en wordt gratis in de wijk verspreid.

De Wijkkrant Wittevrouwen wordt gemaakt door een onafhankelijke redactie, bestaande uit vrijwilligers. Het doel van de redactie is het maken van een aantrekkelijke, betrokken krant over zaken die het wonen en leven in Wittevrouwen en directe omgeving betreffen.
De Wijkkrant Wittevrouwen wordt huis aan huis verspreid in Wittevrouwen, de Zeeheldenbuurt en het Griftkwartier.

De krant verschijnt  in een oplage van 4400 exemplaren.
De website bevat alle artikelen uit elke krant en dient als archief voor informatie over de wijk, maar nodigt lezer ook uit om te reageren of aan te vullen. Dat kan onder de artikelen op de site of per mail of brief naar het redactieadres hieronder.

Redactieadres:

Griftstraat 76
3572GX, Utrecht

mail: redactie@wijkkrantwittevrouwen.nl.transurl.nl

De redactie behoudt zich het recht voor reacties op deze website te weigeren of te redigeren.

Adverteren

Onze adverteerders zijn trouw en de interesse voor een advertentie in de krant is groot. Er is daarom een wachtlijst voor nieuwe adverteerders. Het duurt vaak meer dan een jaar voordat er een plek vrijkomt in de krant. Bij voorkeur is het bedrijf waarmee u wilt adverteren wijkgerelateerd. Adverteren is niet een eenmalige zaak, het gaat per jaargang. In januari laten onze adverteerders weten of zij het volgend jaar weer willen adverteren.

Nog wat feiten:
• De advertentie is 6 bij 5 centimeter (h x b) groot en is zwart-wit
• Tarief voorpagina (per jaargang): € 300,-; het tarief voor middenpagina’s en achterpagina (per jaargang): € 200,-
• Bij bovengenoemde tarieven blijft de opmaak voor de gehele jaargang gelijk
• Over bovengenoemde tarieven wordt 21 procent BTW berekend

Interesse voor een advertentie in de krant? Dan kunt u op de wachtlijst geplaatst worden. U kunt daarvoor via mail contact opnemen met redactie@wijkkrantwittevrouwen.nl.transurl.nl