Adverteren

De interesse voor een advertentie in de wijkkrant is groot. Adverteren is alleen mogelijk op jaarbasis en vaak komen tegen de jaarwisseling nieuwe plekken vrij. Soms ook tussendoor, als een bedrijf verhuist of ophoudt te bestaan. Bij voorkeur is het bedrijf waarmee u wilt adverteren wijkgerelateerd, maar dit is geen vereiste.

Specificaties:

  • Tarief voorpagina (per jaargang): € 375,00;
    het tarief voor middenpagina’s en achterpagina (per jaargang):
    € 250,00
  • Bij bovengenoemde tarieven blijft de opmaak voor de gehele jaargang gelijk
  • Over bovengenoemde tarieven wordt 21 procent BTW berekend
  • De advertentie is 6 bij 5 centimeter (h x b) groot en is zwart-wit

Interesse voor een advertentie in de krant?
Neem dan via mail contact op met: redactie@wijkkrantwittevrouwen.nl